NAJSZKODLIWSZA POSTAĆ PLASTIKU – WORKI PLASTIKOWE

Etylen jest bardzo szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, a jego światowa produkcja (ponad 150 milionów ton w 2016 r.) przewyższa produkcję innych związków organicznych. Znaczna część produkowanego materiału jest wykorzystywana do wytwarzania polietylenu. Polietylen wykorzystywany do produkcji opakowań jest wytwarzany w największych ilościach i stanowi najwyższą emisję syntetycznych polimerów na świecie, został określony jako największe źródło emisji metanu i etylenu.

Produkcja polimerów wzrastała w ciągu ostatnich 50 lat, według ostatnich ocen od 1950 roku wyprodukowano ponad 8 miliardów ton pierwotnego plastiku. Szacuje się, że w ciągu następnych 20 lat roczna produkcja podwoi się.

„Biorąc pod uwagę spodziewany wzrost globalnej produkcji tworzyw sztucznych niezwykle ważne jest zrozumienie przez producentów tworzyw sztucznych oraz walczące ze zmianami klimatu rządy zrozumiały wielkości emisji metanu i etylenu z tworzyw sztucznych oraz wpływu tych emisji na ekosystemy” – mówi Niklas Hagelberg, ekspert ONZ ds. zmian klimatu.
„Tak jak i inne typy plastiku polietylen nie jest obojętny i wiemy, że w czasie swojego cyklu życia uwalnia on do środowiska substancje dodatkowe i inne produkty rozkładu” – mówią badania.

„Przykładowo, dodatek bisfenol A stosowany do produkcji wielu wyrobów plastikowych wyługowuje się w miarę starzenia plastiku a w procesie jego wysokotemperaturowego rozkładu (> 202°C) powstają węglowodory gazowe.

Te chemikalia różnią się w zależności od rodzaju plastiku a po uwolnieniu niektóre z nich stają się toksyczne i mogą niekorzystnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. Procesy rozkładu wpływają nie tylko na integralność chemiczną plastiku, ale również powodują fragmentację polimeru na mniejsze elementy, co zwiększa obszar oddziaływania na środowisko.”
Informacje te stanowią dodatkowy argument dla Programu Środowiskowego ONZ i jego partnerów w walce z zanieczyszczeniem plastikiem. W 2017 roku Program Środowiskowy ONZ rozpoczął kampanię pod nazwą „Pokonaj Plastikowe Zanieczyszczenie”, wykorzystując hasztag #BeatPlasticPollution (w Polsce także #DlaPlanety) w celu jej rozpowszechnienia w mediach społecznościowych, skupiając wysiłki organizacji, rządów i licznych samorządów lokalnych dla osiągnięcia środowiska wolnego od zanieczyszczenia plastikiem.